You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pacienti užívající léky na ovlivnění metabolismu kostí, biologickou léčbu

Co mám dělat pokud užívám léky na ovlivnění metabolismu kostí?


Pokud užíváte jakékoliv léky na ovlivnění metabolismu kostí např. Prolia, Xgeva (u osteoporózy, u metastatického rozsevu nádoru do kostí) nebo u tzv. biologické léčby, mě prosím vždy informujte v „Dotazníku pacienta“. Tyto léky mohou způsobit odumření kosti po vytaženém zubu a je vždy nutná speciální příprava a i vlastní extrakce musí být provedena podle pravidel doporučených u pacientů s těmito léky v rámci prevence tzv. MRONJ. Je nutná několikatýdenní léčba antibiotiky, lůžko po vytaženém zubu musí být speciálně upraveno spolu s měkkými tkáněmi okolo něj. Proto prosím nepodceňujte tato rizika. Zároveň je vhodné, pokud to je možné a Váš ošetřující lékař s tímto bude souhlasit a situace to bude umožňovat, tyto léky minimálně na 6 měsíců vysadit.