You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pacienti s poruchami srážlivosti krve

Co dělat, když mám nasazeny léky, které Vám snižují srážlivost krve?


Máte-li nasazeny léky, které Vám snižují srážlivost krve (Warfarin, Xarelto…), informujte nás o užívání těchto léků při vyplňování dotazníku v ordinaci Při užívání léku Warfarin jemožno tento nevysazovat, pouze si nechat změřit hodnotu INR u Vašeho všeobecného lékaře, a bude-li pod hodnotu 3,5 – můžeme extrahovat zub s použitím speciální hemostypické vstřebatelné gázy a šití (aplikace tohoto přípravku není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Rozhodně nedoporučujeme u pacientů s Warfarinem, aby si samovolně bez konzultace se svým ošetřujícím lékařem dávkování upravovali, případně si sami podávali vitamín K – vystavují se tak rizikům vzniku krevní sraženiny a ohrožení života. Všeobecně každá úprava dávkování jakéhokoliv léku by neměla být prováděna bez vědomí ošetřujícího lékaře. Léky ze skupiny nových antikoagulancií (NOAC) jako jsou Pradaxa, Xarelto, Eliquis mohou být vysazena minimálně 24 hodin před výkonem, ovšem vždy po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem. Pacienti, kteří mají nasazené léky na bázi kyseliny acetylsalicylové (Anopyrin, Stacyl…), dále například léky s klopidrogelem( Clopydrogel, Plavix…) tyto léky nemusejí vysazovat, ránu opět ošetříme místně pomocí gázy na prevenci srážení krve a stehem ze vstřebatelného materiálu.